Kremasjon

En kan velge separat kremering eller felles kremering.

Ved separat kremering blir kjæledyret ditt kremert alene, og asken returneres i selvvalgt urne. Urnen leveres til dyreklinikken, eller blir sendt direkte til deg i posten. Du kan også komme og hente den på smådyrkrematoriet selv. På siden samarbeidspartnere finner du en liste over de dyreklinikker og veterinærkontor vi har avtale med. Dersom du ikke bruker en av disse kan du kontakte oss direkte.

Ved felles kremering kremeres dyret sammen med andre smådyr. Asken blir gravd ned i et fredelig område i skogkanten på gården vår.

Hos de veterinærer og dyreklinikker vi har avtale med fyller de ut en rekvisisjon der du velger kremringsform og urnetype dersom du ønsker å få asken returnert i urne. Dersom du ikke benytter en av dyreklinikkene vi har avtale med, kan du kontakte oss direkte. Du er velkommen hit dersom du ønsker å følge din trofaste venn helt frem til kremasjon. For mange føles det godt å få følge et elsket dyr så langt som mulig på den siste reis.